logotyp
Login

Zápis do MŠ-přijímací řízení

           ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 se koná ve dnech:

Ve středu 10. května 2023, v době od 9:00 do 16:00 hodin a

čtvrtek 11. května 2023, v době od 9:00 do 12:00 hodin.

 

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem zpravidla od 3 do 6 let.
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.[1]
  • Mateřská škola je spádovou MŠ pro děti s místem trvalého pobytu  v Havířově.[2] Tyto děti mají přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání před dětmi s jiným místem trvalého pobytu dítěte.
  • Podmínkou přijetí k PV je, aby se podrobilo pravidelnému očkování a mělo doklad, že je imunní proti nákaze nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 ------------------------------------

 

[1] § 34a a 34 b školského zákona

[2] Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov.

 

Naše mateřská škola nabízí Vašim dětem:

  • Všestranné rozvíjení osobnosti v rámci vlastního

 Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

„Duhový korálek“.

  • Partnerství školy a rodiny na základě vzájemné úcty a důvěry.
  • Kvalitní stravování s uplatňováním principů zdravé výživy.
  • Nadstandardní aktivity dle Vašeho zájmu, (bude upřesněno na první třídní schůzce v září pedagogy školy).

 

Další informace získáte na internetových stánkách školy, adrese

www.mssvabinskeho.cz,  kde jsou rovněž k dispozici „Kritéria, stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024“ a

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ ke stažení a vyplnění před konáním zápisu k PV. K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání vezměte, prosím, svůj Občanský průkaz a Rodný list dítěte.

 

Bc. Jana Šenková, ředitelka MŠ

 


ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS - 2023 UKRAJINA

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Švabinského

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993
příspěvková organizace

IČO: 70958254

Email:
reditelka@mssvabinskeho-havirov.cz
zastupce@mssvabinskeho-havirov.cz

Telefony:
596 411 049
+420 731 440 473-ředitelka MŠ
+420 731 440 471- třída Broučci (od 6.00hod.)
+420 730 116 949-třída Kamarádi(od 7.00hod)
Broučci: skolka.broucci1@seznam.cz
Sluníčka: skolka.slunicka@seznam.cz
Kamarádi: skolka.kamaradi@seznam.cz

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Švabinského, Duhový korálek

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign