logotyp
Login

Aktuality


                                           MATEŘSKÁ ŠKOLA
                                   HAVÍŘOV-MĚSTO,ŠVABINSKÉHO 7/993,
                                   PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Č.j.:MŠ/52/2022, vyřizuje: Šenková, zn.: 2.2, telefon: 596411049, 731440473

E:mail:svabinskeho@volny.cz, datum: 22.března 2022

VĚC:
PŘERUŠENÍ PROVOZU
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přílohač.1: Celkový přehled provozu Mateřských škol, zřizovaných Statutárním městem Havířov, v období hlavních školních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci dětí,
provoz mateřské školy v období hlavních školních prázdnin bude přerušen v době:
OD 1. 7. 2022 DO 31. 7. 2022

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT, V NUTNÝCH PŘÍPADECH,
UMÍSTIT SVÉ DÍTĚ V NAŠÍ PARTNERSKÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLE HORYMÍROVA V TOMTO OBDOBÍ, TUTO
SKUTEČNOST NAHLÁSÍTE PANÍ UČITELCE NA TŘÍDĚ,
KTEROU VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE . HROMADNÝM
ZPŮSOBEM PAK BUDOU PŘEDÁNY KOPIE EVIDENČNÍCH
LISTŮ S POTVRZENÍM O PRAVIDELNÉM OČKOVÁNÍ A
DALŠÍMI OSOBNÍMI ÚDAJI , KTERÉ SLOUŽÍ POUZE PRO
VNITŘNÍ POTŘEBU ŠKOLY, PANÍ ŘEDITELCE MŠ
HORYMÍROVA.
ZÁROVEŇ, PROSÍM O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY VAŠEHO DÍTĚTE V DOBĚ PROVOZU MŠ V MĚSÍCI SRPNU OD 1.8. 2022 DO 31.8.2022.
• Pro děti, přijaté k PV v naši MŠ, budou k dispozici pouze dvě třídy a
   přednostně budou umístěny děti zaměstnaných zákonných
   zástupců. Obracím se proto na maminky na rodičovské dovolené,
   případně na ty, které jsou v domácnosti, s prosbou, aby své děti v
   měsíci srpnu k prázdninové docházce nepřihlašovaly.

Informace k úplatě za vzdělávání a školské služby: V době přerušení provozu mateřské školy zákonní zástupci dětí úplatu za vzdělávání a školské služby nehradí, případně tuto úplatu hradí v náhradní mateřské škole.
Pokud Vaše dítě v době provozu, od 1.8.2022 do 31.8.2022, bude MŠ navštěvovat, hradíte běžné školné ve výši 400,-Kč. V případě omluvy z docházky v měsíci srpnu, je školné sníženo na polovinu,
tzn. 200,-Kč.
                                                 Bc. Jana Šenková, ředitelka MŠ

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Švabinského

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993
příspěvková organizace

IČO: 70958254

Email:
svabinskeho@volny.cz

Telefony:
596 411 049
+420 731 440 471
+420 731 440 473
Broučci: skolka.broucci1@seznam.cz
Sluníčka: skolka.slunicka@seznam.cz
Kamarádi: skolka.kamaradi@seznam.cz

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Švabinského, Duhový korálek

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign